TUNG tér

TUNG tér je přírodní a ekologický způsob ochrany dřeva. Směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu je plně odbouratelná v přírodě.

Záruka 12 měsíců
Katalogové číslo: - | Kategorie:

TUNG tér

TUNG tér(směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu)

ZCELA PŘÍRODNÍ, EKOLOGICKY ŠETRNÝ A V PŘÍRODĚ PLNĚ ODBOURATELNÝ ZPŮSOB OCHRANY DŘEVA

TUNG tér je připravenou aplikační směsí čistých přírodních produktů – borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnového oleje. TUNG tér po zaschnutí neuvolňuje nebezpečné látky, je v přírodě plně odbouratelný a nezatěžuje životní prostředí. Jedná se o kapalinu tmavohnědé barvy s charakteristickým kouřovým zápachem, který časem vyprchá. Je určen pro použití v exteriéru.

Nejúčinnější složkou TUNG téru z hlediska ochrany dřeva je borovicový dehet. Protože samotný borovicový dehet je hustý a dlouho schne, je potřeba ho vhodně kombinovat s tungovým olejem a naředit terpentýnem. TUNG tér je tradiční aplikační směsí, kde je lněná fermež nahrazena tungovým olejem.

Tungový olej je na rozdíl od fermeže v povětrnosti odolnější. Lépe a rychleji vytvrzuje (schne) a to díky třem konjugovaným vazbám v řetězci, díky nimž jako jediný přírodní rostlinný olej na světě vytvrzuje v celém svém objemu. Tungový olej má také lepší hydrofobní vlastnosti než fermež (lépe odolává působení vody) a navíc je přirozeně antiseptický (lepší odolnost proti plísním a řasám). Na slunci také méně žloutne a tmavne než fermež.

TUNG tér lze použít (obdobně jako TOP tér) k ochraně dřevěných konstrukcí, staveb a výrobků (především z měkkého dřeva), které byly zatíženy povětrnostními vlivy. Např. dřevěné kostely, sruby, roubenky, stodoly, lodě, šindelové střechy, kůly, mola, lávky, ploty, povozy,  pergoly, okenice apod.

TUNG tér není vhodný pro použití v interiéru. Důvodem je intenzivní charakteristický zápach dehtu a terpentýnu, přestože časem postupně vyprchá. Dřevný tér je také dlouho „živý“ (nevytvrdne docela) a tedy „špiní“, proto není vhodný nejen pro použití v interiéru, ale ani jako nátěr na zahradní nábytek.

TUNG tér vytváří v podpovrchové části dřeva tenkou ochrannou vrstvu, která velmi dobře odolává vlivům povětrnosti, rozkladnému UV záření a také škůdcům, plísním a hnilobám. TUNG tér je přirozeně antiseptický.

CHARAKTERISTIKA:

 • Určen pro použití v exteriéru.
 • Hotová aplikační směs, která je již připravena k nátěru.
 • Zcela přírodní a ekologicky šetrný způsob ochrany dřeva.
 • Vhodný především pro ochranu měkkých dřevin.
 • Výtečně penetruje do dřeva.
 • Je přirozeně antiseptický.
 • Účinně chrání proti povětrnosti (vodě, UV záření)
 • Ochrana proti dřevním škůdcům, plísním a hnilobám.
 • Snadná aplikace – lehce se roztírá i na neupraveném dřevě.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Název: TUNG tér

Ostatní názvy: Směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu

Skupenství: kapalina

Barva: tmavě hnědá

Zápach: charakteristický kouřový

Hustota (při 20°C): 0,90 – 0,94 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: nemísitelný

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: organická rozpouštědla, etanol

 

APLIKACE: Nejlépe štětcem.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Ošetřované dřevo musí být čisté a suché. Nečistoty a staré nátěry odstraňte. V případě čištění ředidly (například nitro ředidlem) nechejte povrch odvětrat. Šedé skvrny, plísně a mechy odstraňte pomocí příslušných přípravků. Dřevo nechejte proschnout.

Nové dřevo obsahuje ještě zbytkové množství vody a jeho povrch není narušen prasklinami a trhlinami jako dřevo staré, proto dokáže absorbovat mnohem menší porci nátěru. Méně nátěru pak znamená menší ochranu dřeva nátěrem, zesvětlání ještě nezašedlého (nového) dřeva krátce po nátěru a kratší interval před následným údržbovým (revitalizačním) nátěrem.

PODMÍNKY PRO NÁTĚR:  Nátěr je vhodné provádět za teplého počasí, aby se dobře roztíral a lépe penetroval do dřeva. Abyste se vyhnuli riziku tvorby skvrn, musí být dřevo před nátěrem suché. Nátěr se provádí minimálně 2x. Každý další nátěr následuje vždy až po zaschnutí předchozího nátěru dle podmínek pro zasychání (min. po 2 dnech, lépe po 1-2 týdnech).

Poznámka: Pokud není ošetřované dřevo měkké, broušené a dostatečně suché anebo pokud ošetřujete tvrdé a málo nasákavé dřevo, je vhodné odložit druhý nátěr až na další rok.

POSTUP APLIKACE: Nejprve TUNG TÉR důkladně promíchejte. Promíchanou aplikační směs nanášejte na povrch dřeva nejlépe štětcem. TUNG TÉR důkladně roztírejte po směru dřevních vláken. Savá místa a čelní dřevo opakovaně doplňte, aby byl povrch dřeva důkladně nasycen. Pokud je již natřený povrch dřeva dostatečně proschlý a dřevo je schopno absorbovat další nátěr, celý postup zopakujte.

POZOR! Přestože je ideální aplikovat TUNG TÉR za teplého počasí (snadněji se roztírá a lépe vsakuje do dřeva), nenatírejte dřevo na přímém, ostrém slunci, kdy může být povrch dřeva rozpálen na vysokou teplotu. Natírejte při zatažené obloze nebo nejlépe k večeru, aby měl nátěr dostatek času pro dobré zasáknutí a vytvrzení. Vyhnete se tak riziku, že slunce rozpálí natřený povrch a dosud nevytvrzený nátěr bude v důsledku objemových změn prýštit z dřevních pórů ven a celý nátěr znehodnotí.

VYDATNOST: Při prvním nátěru spotřebujete až dvojnásobné množství materiálu, než při druhém nátěru. Spotřeba je závislá především na stavu a vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Například starý a popraskaný dřevní šindel dokáže absorbovat mnohem více nátěru, než nově vyrobený. Spotřeba se proto může až řádově lišit. Pro přesnou kalkulaci je nutné provést zkušební nátěr. Obecná vydatnost připravené směsi je cca 12 – 17 m2/l pro jednu vrstvu nátěru u nového dřeva. U starého a neudržovaného dřeva to ale může být také jen 3-5 m2/l.

ŘEDIDLA: V případě potřeby terpentýnový olej.

OBNOVOVACÍ NÁTĚR: První obnovovací nátěr je vhodné v případě ošetření nového dřeva provádět dříve (již po 1-2 letech). Je to proto, že nové dřevo, které je vystavené povětrnostní zátěži (tedy značným objemovým a teplotním změnám v dřevní hmotě vlivem působení především vody a slunce) se sesychá a praská. Vzniklé praskliny a trhliny je proto potřebné včas doplnit novým nátěrem. Časem se dřevo stabilizuje, sesychá se a praská již méně a dokáže pojmout větší porci nátěru. Více nátěru znamená lepší ochranu dřeva. A proto i interval pro obnovovací nátěr se prodlužuje (cca na 3 – 5 let).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Terpentýnový olej.

ZÁRUČNÍ DOBA: 12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

SKLADOVATELNOST: Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY KE SMĚSI: Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. U savých materiálů (hadrů, pilin, papír, prachu apod.) nasáklých směsí hrozí samovznícení. Savé materiály nasáklé kapalnou směsí bezpečně zlikvidujte. Skladování těchto materiálů je doporučeno v plechové uzavíratelné nádobě s vodou. Nasáklé hadry je také možno rozložit na bezpečném místě a takto nechat úplně vyschnout.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ: Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

 

Technický list ke stažení zde.

Parametry výrobku
Použití

altány, exteriér, pergoly, ploty

Vlastnosti

antiseptický, zpevňuje povrch

Barevnost

světle hnědá (medová)

Popis

TUNG tér(směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu)

ZCELA PŘÍRODNÍ, EKOLOGICKY ŠETRNÝ A V PŘÍRODĚ PLNĚ ODBOURATELNÝ ZPŮSOB OCHRANY DŘEVA

TUNG tér je připravenou aplikační směsí čistých přírodních produktů – borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnového oleje. TUNG tér po zaschnutí neuvolňuje nebezpečné látky, je v přírodě plně odbouratelný a nezatěžuje životní prostředí. Jedná se o kapalinu tmavohnědé barvy s charakteristickým kouřovým zápachem, který časem vyprchá. Je určen pro použití v exteriéru.

Nejúčinnější složkou TUNG téru z hlediska ochrany dřeva je borovicový dehet. Protože samotný borovicový dehet je hustý a dlouho schne, je potřeba ho vhodně kombinovat s tungovým olejem a naředit terpentýnem. TUNG tér je tradiční aplikační směsí, kde je lněná fermež nahrazena tungovým olejem.

Tungový olej je na rozdíl od fermeže v povětrnosti odolnější. Lépe a rychleji vytvrzuje (schne) a to díky třem konjugovaným vazbám v řetězci, díky nimž jako jediný přírodní rostlinný olej na světě vytvrzuje v celém svém objemu. Tungový olej má také lepší hydrofobní vlastnosti než fermež (lépe odolává působení vody) a navíc je přirozeně antiseptický (lepší odolnost proti plísním a řasám). Na slunci také méně žloutne a tmavne než fermež.

TUNG tér lze použít (obdobně jako TOP tér) k ochraně dřevěných konstrukcí, staveb a výrobků (především z měkkého dřeva), které byly zatíženy povětrnostními vlivy. Např. dřevěné kostely, sruby, roubenky, stodoly, lodě, šindelové střechy, kůly, mola, lávky, ploty, povozy,  pergoly, okenice apod.

TUNG tér není vhodný pro použití v interiéru. Důvodem je intenzivní charakteristický zápach dehtu a terpentýnu, přestože časem postupně vyprchá. Dřevný tér je také dlouho „živý“ (nevytvrdne docela) a tedy „špiní“, proto není vhodný nejen pro použití v interiéru, ale ani jako nátěr na zahradní nábytek.

TUNG tér vytváří v podpovrchové části dřeva tenkou ochrannou vrstvu, která velmi dobře odolává vlivům povětrnosti, rozkladnému UV záření a také škůdcům, plísním a hnilobám. TUNG tér je přirozeně antiseptický.

CHARAKTERISTIKA:

 • Určen pro použití v exteriéru.
 • Hotová aplikační směs, která je již připravena k nátěru.
 • Zcela přírodní a ekologicky šetrný způsob ochrany dřeva.
 • Vhodný především pro ochranu měkkých dřevin.
 • Výtečně penetruje do dřeva.
 • Je přirozeně antiseptický.
 • Účinně chrání proti povětrnosti (vodě, UV záření)
 • Ochrana proti dřevním škůdcům, plísním a hnilobám.
 • Snadná aplikace – lehce se roztírá i na neupraveném dřevě.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Název: TUNG tér

Ostatní názvy: Směs borovicového dehtu, tungového oleje a terpentýnu

Skupenství: kapalina

Barva: tmavě hnědá

Zápach: charakteristický kouřový

Hustota (při 20°C): 0,90 – 0,94 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: nemísitelný

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech: organická rozpouštědla, etanol

 

APLIKACE: Nejlépe štětcem.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Ošetřované dřevo musí být čisté a suché. Nečistoty a staré nátěry odstraňte. V případě čištění ředidly (například nitro ředidlem) nechejte povrch odvětrat. Šedé skvrny, plísně a mechy odstraňte pomocí příslušných přípravků. Dřevo nechejte proschnout.

Nové dřevo obsahuje ještě zbytkové množství vody a jeho povrch není narušen prasklinami a trhlinami jako dřevo staré, proto dokáže absorbovat mnohem menší porci nátěru. Méně nátěru pak znamená menší ochranu dřeva nátěrem, zesvětlání ještě nezašedlého (nového) dřeva krátce po nátěru a kratší interval před následným údržbovým (revitalizačním) nátěrem.

PODMÍNKY PRO NÁTĚR:  Nátěr je vhodné provádět za teplého počasí, aby se dobře roztíral a lépe penetroval do dřeva. Abyste se vyhnuli riziku tvorby skvrn, musí být dřevo před nátěrem suché. Nátěr se provádí minimálně 2x. Každý další nátěr následuje vždy až po zaschnutí předchozího nátěru dle podmínek pro zasychání (min. po 2 dnech, lépe po 1-2 týdnech).

Poznámka: Pokud není ošetřované dřevo měkké, broušené a dostatečně suché anebo pokud ošetřujete tvrdé a málo nasákavé dřevo, je vhodné odložit druhý nátěr až na další rok.

POSTUP APLIKACE: Nejprve TUNG TÉR důkladně promíchejte. Promíchanou aplikační směs nanášejte na povrch dřeva nejlépe štětcem. TUNG TÉR důkladně roztírejte po směru dřevních vláken. Savá místa a čelní dřevo opakovaně doplňte, aby byl povrch dřeva důkladně nasycen. Pokud je již natřený povrch dřeva dostatečně proschlý a dřevo je schopno absorbovat další nátěr, celý postup zopakujte.

POZOR! Přestože je ideální aplikovat TUNG TÉR za teplého počasí (snadněji se roztírá a lépe vsakuje do dřeva), nenatírejte dřevo na přímém, ostrém slunci, kdy může být povrch dřeva rozpálen na vysokou teplotu. Natírejte při zatažené obloze nebo nejlépe k večeru, aby měl nátěr dostatek času pro dobré zasáknutí a vytvrzení. Vyhnete se tak riziku, že slunce rozpálí natřený povrch a dosud nevytvrzený nátěr bude v důsledku objemových změn prýštit z dřevních pórů ven a celý nátěr znehodnotí.

VYDATNOST: Při prvním nátěru spotřebujete až dvojnásobné množství materiálu, než při druhém nátěru. Spotřeba je závislá především na stavu a vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Například starý a popraskaný dřevní šindel dokáže absorbovat mnohem více nátěru, než nově vyrobený. Spotřeba se proto může až řádově lišit. Pro přesnou kalkulaci je nutné provést zkušební nátěr. Obecná vydatnost připravené směsi je cca 12 – 17 m2/l pro jednu vrstvu nátěru u nového dřeva. U starého a neudržovaného dřeva to ale může být také jen 3-5 m2/l.

ŘEDIDLA: V případě potřeby terpentýnový olej.

OBNOVOVACÍ NÁTĚR: První obnovovací nátěr je vhodné v případě ošetření nového dřeva provádět dříve (již po 1-2 letech). Je to proto, že nové dřevo, které je vystavené povětrnostní zátěži (tedy značným objemovým a teplotním změnám v dřevní hmotě vlivem působení především vody a slunce) se sesychá a praská. Vzniklé praskliny a trhliny je proto potřebné včas doplnit novým nátěrem. Časem se dřevo stabilizuje, sesychá se a praská již méně a dokáže pojmout větší porci nátěru. Více nátěru znamená lepší ochranu dřeva. A proto i interval pro obnovovací nátěr se prodlužuje (cca na 3 – 5 let).

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Terpentýnový olej.

ZÁRUČNÍ DOBA: 12 měsíců od data výroby (v originálním balení).

SKLADOVATELNOST: Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY KE SMĚSI: Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. U savých materiálů (hadrů, pilin, papír, prachu apod.) nasáklých směsí hrozí samovznícení. Savé materiály nasáklé kapalnou směsí bezpečně zlikvidujte. Skladování těchto materiálů je doporučeno v plechové uzavíratelné nádobě s vodou. Nasáklé hadry je také možno rozložit na bezpečném místě a takto nechat úplně vyschnout.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ: Obaly jsou opatřeny štítky s bezpečnostními údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

 

Technický list ke stažení zde.

Další informace

Použití

altány, exteriér, pergoly, ploty

Vlastnosti

antiseptický, zpevňuje povrch

Barevnost

světle hnědá (medová)

Hodnocení produktu

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “TUNG tér”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Diskuze

U tohoto produktu není žádná diskuze. Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá

Napište odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Doprava

Nad 3500 Kč zdarma

Precizní

výrobky od kvalitních výrobců

95% zboží

skladem ihned k odeslání

Odborné

poradenstvní a zkušenosti