Literatura

Doporučená literatura

…viděl jsem tě růst
O prastarém a novém životě se dřevem, lesem a Měsícem
Autor: Erwin Thoma
Nakladatel: Paprsky

V knize se dozvíte, jaké úžasné i netušené vlastnosti v sobě dřevo skrývá a jak tyto vlastnosti podpořit spoluprací s cykly měsíce. Jaký vliv má na naše zdraví používání formaldehydů a isokyanátů, které jsou obsaženy v syntetických lepidlech a lacích běžně používaných na lepeném nábytku.

Výsevní dny
Autoři: Maria a Matthias K. Thunovi
Nakladatel: Pro-bio

Kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce. Práce na zahradě, v sadech i lese podle kosmických rytmů. Naleznete v něm mimo jiné i vhodné období pro sázení stromů a ke kácení „měsíčního dřeva“. Kácením ve správný čas můžete pomoci dřevu, aby si zachovalo lepší vlastnosti – např. lepší vysychání, stabilitu, odolnost a podobně.

Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku
Autor: Jaroslav Svoboda
Nakladatel: Smart press

Kniha, která vás nadchne svou čtivostí, láskou k přírodě, praktickými návody a smyslem pro humor. Naleznete v ní spoustu postupů, jak žít v souladu s přírodou a mít z ní hojnost využitím její přirozenosti. Jako členům této rovnováhy vám příroda poskytne dost plodů, aniž by vás to stálo velké úsilí a práci. Kniha obsahuje dostatečné informace o jedlých stromech a keřích.

Stromy – velká kniha, duch stromů
Autor: Fred Hageneder
Nakladatel: Fontána

Tato kniha vás zavede do historie přírodních národů, jakožto našich předků. Pomůže vám pochopit jak hloubku a symboliku jednotlivých stromů, tak i celku lesa v symbioze s naší Planetou.

Moudrost stromů
Autor: Fred Hageneder
Nakladatel: Knižní klub

Další výborná kniha od autora Duchu stromů. Jsou zde přehledně rozepsané jednotlivé druhy stromů a u nich praktické využití, léčitelství, kuluta, mýty a symboly.

Dřevo krásných stromů
Autor: Martin Patřičný
Nakladatel: Ivo ŽeleznýAutor je jedním z nejznámějších českých výtvarníků. Popsány zde jsou hlavně „české“ dřeviny – jejich kvality při zpracování, ukázky kresby dřeva (řezů podélných i příčných) a výrobků u každého z nich.

Řezbářství
Autor: Marek Minář
Nakladatel: Grada

Tato kniha je skvělým průvodcem historií a technikami řezbářství. Krásné, originální autorovy kresby perfektně zachycují techniky řezby a zobrazují tradiční nástroje. Dozvíte se také jak brousit a používat nástroje, opravovat staré dřevořezby a mnoho dalších informací.

Broušení nástrojů
Autor: Lubomír Štajnochr
Nakladatel: Grada

Komplexní průvodce broušením nástrojů. Ukáže vám druhy brusných materiálů a fáze broušení ke konkrétním nástrojům. Našel jsem zde opravdu cenné rady.

Tesařské spoje
Autor: Manfred Gerner
Nakladatel: Grada

Kniha začíná nahlédnutím do historie tesařství v různých koutech světa. Předvede vám druhy a rozdělení tesařských spojů s jejich technickým vyobrazením a způsoby oprav. Kniha je doplněna fotografiemi historických spojů. Velmi praktická publikace.
PS: Na odborném překladu a systematickém utřídění spojů se podílel Mistr tesařský Petr Růžička, který oživuje klasické tesařské řemeslo v praxi (Ars Tignaria)

Lidové řezbářství
Autor: Marek Minář
Nakladatel: Grada

Stejně jako kniha Řezbářství, je tato publikace plná autorových kreseb zachycující jak lidové výrobky, tak tak základní postupy a pomůcky lidového řezbářství.

Manuál ekologickej výstavby
Autor: Eugen Nagy
Nakladatel: Permakultúra

Navrhování a výstavba trvale udržitelných lidských sídel. V knize jsou ukázány praktické postupy reálně aplikovatelné v projekční i stavitelské praxi.
Dlouho očekávaný dotisk.
Kniha je ve slovenském jazyce.