Terpentýn balzámový

Nejpoužívanější přírodní ředidlo, 100% přírodní.

Záruka 24 měsíců
Katalogové číslo: Terp | Kategorie:
TIP Na našem Facebooku naleznete užitečné rady a návody.

Terpentýn balzámový

Použití:
Terpentýn balzámový je primárně určený k ředění rostlinných olejů (zmenší jejich viskozitu, aby lépe pronikly do dřeva), olejových barev, vosků, pigmentů, apod. Velmi dobře se uplatní například k čištění nástrojů zanesených smolou, štětců od olejů apod.

Popis:
Nejčistší přírodní terpentýn balzámový získávaný parovodní destilací z balzámové pryskyřice různých druhů borovic či pryskyřičnatých stromů (jedle, modřín, řečík terebintový apod).

Tip: Balzám: terpentýn balzámový, lněná fermež, včelí vosk v poměru 1:1:1. Dodá nádhernou saténovou podobu povrchu dřeva (vosk se však nehodí tam, kde se dřevo stýká s vodou – tvoří se fleky).

Upozornění: Olej může u citlivých osob podráždit pokožku a sliznice. Tento olej není určen ke konzumaci. Při práci s terpentýnem v místnosti je potřeba dobře větrat.

Technické údaje:
Bezpečnostní list naleznete zde.

Parametry výrobku
Použití

do olejových směsí

Vlastnosti

voní po jehličí

Barevnost

čirý

Popis

Použití:
Terpentýn balzámový je primárně určený k ředění rostlinných olejů (zmenší jejich viskozitu, aby lépe pronikly do dřeva), olejových barev, vosků, pigmentů, apod. Velmi dobře se uplatní například k čištění nástrojů zanesených smolou, štětců od olejů apod.

Popis:
Nejčistší přírodní terpentýn balzámový získávaný parovodní destilací z balzámové pryskyřice různých druhů borovic či pryskyřičnatých stromů (jedle, modřín, řečík terebintový apod).

Tip: Balzám: terpentýn balzámový, lněná fermež, včelí vosk v poměru 1:1:1. Dodá nádhernou saténovou podobu povrchu dřeva (vosk se však nehodí tam, kde se dřevo stýká s vodou – tvoří se fleky).

Upozornění: Olej může u citlivých osob podráždit pokožku a sliznice. Tento olej není určen ke konzumaci. Při práci s terpentýnem v místnosti je potřeba dobře větrat.

Technické údaje:
Bezpečnostní list naleznete zde.

Další informace

Použití

do olejových směsí

Vlastnosti

voní po jehličí

Barevnost

čirý

Hodnocení produktu

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Terpentýn balzámový”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Diskuze na téma Terpentýn balzámový

 1. Dobrý den, tento terpentýn je tentýž, který se používá k ředění olejových barev nebo jde o speciální terpentýn na dřevo?
  Děkuji

  Viktor

 2. Dobrý den, tento terpentýnový balzámový olej má stejná bezpečnostní rizika jako obyčejný terpentýn ? Tedy H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. P301 + P310 atd ? Nebo je zde nějaký zásadní rozdíl ?
  Děkuji za info.
  Emil

  • Dobrý den,
   dle přiloženého bezpečnostního listu:
   H226 Hořlavá kapalina a páry
   H332 Zdraví škodlivý při vdechování
   H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
   H302 Zdraví škodlivý při požití.
   H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí
   H315 Dráždí kůži.
   H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   Flam. Liq. 3 Hořlavá kapalina kategorie 3
   Acute Tox. 4 Akutní toxicita kategorie 4
   Asp. Tox. 1 Nebezpečná při vdechnutí kategorie 1
   Eye Irrit. 2 Vážné podráždění očí kategorie 2
   Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži kategorie 2
   Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže kategorie 1
   Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí dlouhodobé kategorie 2

Napište odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

K tomuto výrobku se vám bude hodit

Doprava

Nad 3500 Kč zdarma

Precizní

výrobky od kvalitních výrobců

95% zboží

skladem ihned k odeslání

Odborné

poradenstvní a zkušenosti